Prístroje na testovanie optických šošoviek

Laserové optické komponenty – hlavné testovacie nástroje

Krátkovlnný spektrofotometer

Krátkovlnný spektrofotometer

Interferometer ZYGO

Interferometer ZYGO

LongWave spektrofotometer

LongWave spektrofotometer

Detektor analýzy laserovým lúčom

Detektor analýzy laserovým lúčom

2.5D dvojrozmerný zobrazovač

2.5D dvojrozmerný zobrazovač

Zariadenie LIDT pre optický prvok

Zariadenie LIDT pre optický prvok

Hlavný testovací prístroj -- analyzátor kvality lúča

sda

Laboratórium na optickú kontrolu, montáž a aplikáciu laserových optických komponentov

Zariadenie-LIDT-pre-opticky-prvok1

Laserové optické komponenty Optické testovacie laboratórium

Zariadenie-LIDT-pre-opticky-prvok2

Laboratórium na zostavovanie a testovanie laserovej optiky

Zariadenie-LIDT-pre-opticky-prvok3

Laboratórium na testovanie aplikácií laserových optických komponentov

Pozorne sledujeme trh hraničných aplikácií laserového priemyslu a udržiavame úzku komunikáciu a spoluprácu so všetkými zákazníkmi v laserovom priemysle.