Zariadenia na výrobu optických šošoviek

Laserová optická šošovka – hlavné výrobné zariadenie

Optická brúska a leštička

Optická brúska a leštička

Povlak Konzistentné nástroje

Povlak Konzistentné nástroje

Optický lakovací stroj

Ultrazvukový čistiaci stroj

Ultrazvukový čistiaci stroj

Optický lakovací stroj

Laserová optická šošovka – hlavné montážne zariadenie

Optický brúsny a leštiaci stroj5

Vonkajší pohľad na montážnu čistú miestnosť

Optický brúsny a leštiaci stroj6

TRIOPTICS Zariadenie na test centrovania

Optický brúsny a leštiaci stroj7

Montáž čistá miestnosť

Optický brúsny a leštiaci stroj8

Zariadenie na testovanie centrovania

Optický brúsny a leštiaci stroj9

Montáž čistá miestnosť

Pozorne sledujeme trh hraničných aplikácií laserového priemyslu a udržiavame úzku komunikáciu a spoluprácu so všetkými zákazníkmi v laserovom priemysle.