Produkt

  • Stereolitografická 3D SLA 3D tlačiareň pre UV laserové aditívne výrobné spracovanie

    Stereolitografická 3D SLA 3D tlačiareň pre UV laserové aditívne výrobné spracovanie

    SLA (Stereolitografia) je aditívny výrobný proces, ktorý funguje tak, že sa UV laser zameriava na nádobu s fotopolymérovou živicou.Pomocou počítačom podporovanej výroby alebo počítačom podporovaného dizajnu (CAM/CAD) softvéru sa UV laser používa na kreslenie vopred naprogramovaného dizajnu alebo tvaru na povrch fotopolymérovej nádoby.Fotopolyméry sú citlivé na ultrafialové svetlo, takže živica fotochemicky stuhne a vytvorí jednu vrstvu požadovaného 3D objektu.Tento proces sa opakuje pre každú vrstvu dizajnu, kým nie je 3D objekt dokončený.
    CARMANHAAS by mohol zákazníkovi ponúknuť optický systém, ktorý zahŕňa hlavne rýchly galvanometrový skener a skenovaciu šošovku F-THETA, expandér lúčov, zrkadlo atď.