Produkt

  • Ručný laserový zvárací stroj na zváranie laserom, výrobca prenosného zváracieho stroja

    Ručný laserový zvárací stroj na zváranie laserom, výrobca prenosného zváracieho stroja

    Laserové zváranie je vysoko účinná metóda presného zvárania, ktorá využíva ako zdroj tepla laserový lúč s vysokou hustotou energie.Laserové zváranie je jedným z dôležitých aspektov technológie laserového spracovania.Laser vyžaruje a ohrieva povrch obrobku, povrchové teplo difunduje dovnútra prostredníctvom vedenia tepla, potom laser roztaví obrobok a vytvorí špecifický zvárací kúpeľ riadením šírky laserového impulzu, energie, špičkového výkonu a frekvencie opakovania.Vďaka svojim jedinečným výhodám sa úspešne aplikoval na presné zváranie mikrodielov a malých dielov.