Testovacie a aplikačné laboratórium optického systému

Laboratórium testovania a aplikácie laserového zváracieho systému

Laboratórium na testovanie a aplikáciu laserového zváracieho systému

Laboratórium na testovanie a aplikáciu laserového zváracieho systému

Laboratórium na optické testovanie laserových optických komponentov6

Dielňa na montáž elektrického riadiaceho systému

Laserové optické komponenty Optické testovacie laboratórium5

Dielňa na montáž zváracích hláv laserového skenovania

Optické testovacie laboratórium laserových optických komponentov7

Workshop s kryštálovou fázou

Laserový čistiaci systém, laserová 3D tlač a testovacie a aplikačné laboratórium pre laserové fotovoltaické články

Optické testovacie laboratórium laserových optických komponentov8

Laboratórium aplikácie laserového čistiaceho systému

Laboratórium na optické testovanie laserových optických komponentov9

Montážna dielňa laserového čistiaceho systému

Optické testovacie laboratórium laserových optických komponentov10

Laboratórium pre laserové aplikácie fotovoltaických článkov

Pozorne sledujeme trh hraničných aplikácií laserového priemyslu a udržiavame úzku komunikáciu a spoluprácu so všetkými zákazníkmi v laserovom priemysle.