Produkt

  • Ručný laserový zvárací stroj

    Ručný laserový zvárací stroj

    Laserové zváranie je vysoko účinná metóda presného zvárania, ktorá využíva ako zdroj tepla laserový lúč s vysokou hustotou energie.Laserové zváranie je jedným z dôležitých aspektov technológie laserového spracovania.Laser vyžaruje a ohrieva povrch obrobku, povrchové teplo difunduje dovnútra prostredníctvom vedenia tepla, potom laser roztaví obrobok a vytvorí špecifický zvárací kúpeľ riadením šírky laserového impulzu, energie, špičkového výkonu a frekvencie opakovania.Vďaka svojim jedinečným výhodám sa úspešne aplikoval na presné zváranie mikrodielov a malých dielov.

    Laserové zváranie spája technológiu zvárania, laserová zváračka kladie laserový lúč ako zdroj energie a má vplyv na spoje zvarových prvkov na realizáciu zvárania.